Giải bóng đá truyền thống tranh Cup Báo Công an Đà Nẵng lần X- năm 2019: Taxi Tiên Sa vs A65 FC